Η Ιστορία μας

Tο Λύκειον των Ελληνίδων ιδρύθηκε το 1911 από την πρωτοπόρο του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος Kαλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν, με σκοπό την διαφύλαξη των ελληνικών παραδόσεων, την ανύψωση και την πρόοδο των Ελληνίδων γυναικών.

Tο Λύκειον των Ελληνίδων Λήμνου ιδρύθηκε το 1991, με πρωταρχικό στόχο την διάσωση και διάδοση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων και ιδιαίτερα του λημνιακού πολιτισμού. Παράλληλα, εστιάζει στην ηθική στήριξη της γυναίκας και του παιδιού, την ισοτιμία των φύλων, την προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, την διαφύλαξη, προαγωγή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.Το ΛτΕ Λήμνου διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με το Κεντρικό Λύκειο των Ελληνίδων όσο και με τα παραρτήματα της Ελλάδας αλλά και τα γραφεία του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην προβολή και προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο, την δράση του οποίου στηρίζουν κατά κύριο λόγο τα μέλη του.

Στην διάρκεια της λειτουργίας του, το ΛτΕ Λήμνου έχει διοργανώσει πληθώρα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα δημιούργησε και διατηρεί πλούσια συλλογή εθνικών ενδυμασιών, φωτογραφικού υλικού και βιβλιογραφίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά πολιτιστικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεχή και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.

Σε μια αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του Λυκείου των Ελληνίδων στο νησί της Λήμνου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προχώρησε το 2018 σε μια σημαντική δωρεά με στόχο την υποστήριξη των δράσεων του συλλόγου και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των χώρων του.

Το ΛτΕ Λήμνου διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με το Κεντρικό Λύκειο των Ελληνίδων όσο και με τα παραρτήματα της Ελλάδας αλλά και τα γραφεία του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην προβολή και προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο, την δράση του οποίου στηρίζουν κατά κύριο λόγο τα μέλη του.

Στην διάρκεια της λειτουργίας του, το ΛτΕ Λήμνου έχει διοργανώσει πληθώρα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα δημιούργησε και διατηρεί πλούσια συλλογή εθνικών ενδυμασιών, φωτογραφικού υλικού και βιβλιογραφίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά πολιτιστικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεχή και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.

Σε μια αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του Λυκείου των Ελληνίδων στο νησί της Λήμνου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προχώρησε το 2018 σε μια σημαντική δωρεά με στόχο την υποστήριξη των δράσεων του συλλόγου και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των χώρων του.