Μέλη

Η συνεχής και δυναμική παρουσία του Λυκείου των Ελληνίδων Λήμνου από την ίδρυση του έως σήμερα, στηρίζεται αδιαμφισβήτητα στα μέλη του, που χάρη στις εθελοντικές, συνεχείς και άοκνες προσπάθειες τους, στηρίζουν το έργο του συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων του. Σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων Λήμνου αριθμεί περίπου 65 ενεργά μέλη.

Συνολικά, το ΛτΕ απαρτίζεται από δόκιμα, τακτικά, αρωγά και επίτιμα μέλη. Δόκιμα και τακτικά μέλη γίνονται μόνο γυναίκες. Αρωγά μέλη γίνονται άτομα και των δύο φύλων που βοηθούν στην πραγμάτωση των σκοπών του Λυκείου. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που έχουν διακριθεί για εθνική και κοινωνική δράση ή έχουν προσφέρει στο Λύκειο εξαιρετικές υπηρεσίες.

Πως να γίνετε μέλος

Για την ένταξη ενός/μιας ενδιαφερόμενου/ης ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Λήμνου, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην κατηγορία «Υποστήριξη / Γίνε μέλος»