Εφορείες

Για την πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του, το Λύκειον των Ελληνίδων διατηρεί Εφορείες αντίστοιχες των σχετικών αναγκών λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, οι εφορείες που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ΛτΕ Λήμνου είναι οι εξής:

  • Εθνικών χορών (υπεύθυνη Φανή Λούγκλου)
  • Βιβλιοθήκης και Γλώσσας (υπεύθυνη Ιωάννα Βλαχογιάννη)
  • Προβλημάτων Γυναίκας και Παιδιού (υπεύθυνη Φανή Λούγκλου)
  • Καλλιτεχνικού Τμήματος (υπεύθυνη Μαρία Ζώτου)
  • Μουσικού Τμήματος (υπεύθυνη Ελένη Παπασταύρου)
  • Εθνικών Ενδυμασιών – Ιματιοθήκης (υπεύθυνη Θέκλα Φιλίππου)
  • Εθνικών παραδόσεων και Λαογραφικού αρχείου (υπεύθυνη Διαμαντούλα Μαυρομμάτη)
  • Δημοσίων Σχέσεων (υπεύθυνη Θέκλα Φιλίππου)