Η Διοίκηση

Η Διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων Λήμνου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από 7 τακτικά μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση κάθε τέσσερα χρόνια.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Λήμνου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 5ης Σεπτεμβρίου 2021 είναι το εξής:

  • Πρόεδρος: Θέκλα Φιλίππου
  • Αντιπρόεδρος: Φανή Λούγκλου
  • Γενική Γραμματέας: Διαμαντούλα Μαυρομμάτη
  • Ταμίας: Αθανασία Κουμαρά
  • Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Ελένη Παπασταύρου
  • Μέλη: Ιωάννα Βλαχογιάννη, Μαρία Ζώτου

Ιστορικά στοιχεία

Tο Λύκειον των Ελληνίδων Λήμνου ιδρύθηκε το 1991 μετά από πρωτοβουλία της τότε δημάρχου κ. Δέσποινας Κωνστάντιου, με πρώτη πρόεδρο την αείμνηστη Ουρανία Βαγιάκου. Στην διάρκεια της λειτουργίας του, το έργο του στήριξαν με την συνεχή, ανιδιοτελή και σημαντική προσφορά τους όλες οι Πρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδροι του ΛτΕ Λήμνου

  • Ουρανία Βαγιάκου (1991-1999)
  • Αθηνά Καλλιγερή (1999-2003)
  • Καίτη Σαπέρα (2003-2011)
  • Θέκλα Φιλίππου (2012-σήμερα)