Γίνε Μέλος

Το έργο του ΛτΕ Λήμνου υποστηρίζεται από τα μέλη που συμβάλλουν με την ετήσια συνδρομή τους και την εθελοντική προσφορά των υπηρεσιών τους.

Μπορείς και εσύ να γίνεις μέλος βοηθώντας έτσι στην πραγμάτωση των σκοπών του Λυκείου.

Δόκιμα και τακτικά μέλη γίνονται μόνο γυναίκες. Οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν μια αίτηση προς το Λύκειο και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. εκλέγονται δόκιμα μέλη. Ένα χρόνο ύστερα από την εκλογή τους, τα μέλη γίνονται τακτικά.

Αρωγά μέλη εκλέγονται άτομα και των δύο φύλων. Η διαδικασία αίτησης και εκλογής είναι ίδια.

Αν θέλεις και εσύ να στηρίξεις το Λύκειο, κάνε αίτηση για να γίνεις μέλος εδώ.